Svetovanje

Biti zadovoljen s samim seboj, z medosebnimi ali partnerskimi odnosi, se uspešno spopadati s stresom ter morebitnimi tegobami vsakdanjega življenja pomeni živeti v notranjem ravnovesju.

Šele ko ozavestimo miselne in čustvene vzorce, jih lahko pričnemo spreminjati

s čimer izboljšamo odnose z drugimi in predvsem do sebe

Ko zaživim v harmoniji notranjega in zunanjega, se povsem naravno, sama od sebe, uskladijo tudi življenjska pričakovanja in cilji.

Biti zadovoljen s samim seboj, z medosebnimi ali partnerskimi odnosi, se uspešno spopadati s stresom ter morebitnimi tegobami vsakdanjega življenja pomeni živeti v notranjem ravnovesju.

Ko zaživim v harmoniji notranjega in zunanjega, se povsem naravno, sama od sebe, uskladijo tudi življenjska pričakovanja in cilji.

Z metodo postopnih korakov svetovanec najprej ozavešča duševne procese oziroma miselne in čustvene vzorce, ki ga vodijo skozi življenje in so podlaga njegovim ravnanjem ter čustvovanjem.

Z ozaveščanjem teh procesov se lahko posameznik svobodneje giblje med lastnimi miselnimi in čustvenimi vzorci oziroma prepričanji, jih po potrebi spreminja, s čimer kvalitetneje zaživi tudi v odnosih.

Nekaj podlag, na katerih temelji svetovalni pristop: realitetna terapija (W.Glasser) s poznavanjem drugih terapevtskih metod, budistično zenovski in advaita principi razumevanja življenja in človeka, dolgoletne izkušnje dela z odraslimi in mladostniki z osebnostnimi  težavami, predvsem pa subtilno poznavanje človeka in življenja nasploh.

Kot pomoč pri:

  • spopadanju s stresom;
  • izboljšanju samopodobe;
  • negotovostih na življenjskih razpotjih;
  • iskanju poti iz različnih osebnostnih stisk;
  • medosebnih in partnerskih težavah;
  • čustvenem uravnovešanju;
  • težavah mladostnikov;
  • težavah pri zasvojenostih z različnimi oblikami (novodobne) duhovnosti;
  • učenju meditacije in drugo.

Svetovanje temelji na holističnem – celostnem bivanjskem pristopu.

Trajanje: Običajni sklop obsega 5 srečanj po 75 minut (za tiste iz Ljubljane: 3x v KP, 2x v LJ)
Prispevek: 430 € za celoten sklop.

Stopite v stik