Učinki

Učinki

Zen kot splošna življenjska drža in pa seveda vadba, pomeni približevanje vsakdanjemu življenju, ne pa odtujevanju od le-tega. Zen vadba na povsem preprost način kaže pot, kako uravnovesiti um. Tak um je sposoben hitrega in pravilnega odločanja v vsakem trenutku in skladno z okoliščinami, poslovno ali zasebno. Ljudje, pri katerih prevladuje razum, lažje sproščajo čustva, tisti, ki težje ohranjajo razsodnost, pa pridobivajo nadzor nad svojimi čustvi. Pri zen vadbi ni nikakršnih duhovnih, religioznih ali drugih avtoritet oziroma ni ničesar, kar bi psihološko omejevalo ali usmerjalo. Vsakdo lahko ne le ohranja, pač pa še bolj poglablja in razvija svoje religiozne, filozofske ali siceršnje življenjske usmeritve. Prinese tudi več reda in razvijanje različnih sposobnosti, ki jih nosimo v sebi. Gre torej za izboljšanje življenja tukaj in sedaj, v konkretnem okolju in s konkretnimi ljudmi.

Da bi lahko vsaj približno ocenili vrednost zazena je s to prakso dobro vztrajati vsaj kakšen mesec dni, kolikor pogosteje je le mogoče, morda vsak dan (pa tudi če le za nekaj minut).

Seveda pa bistvo zena presega vse zgoraj omenjeno. Še več – če smo osredotočeni zgolj na sicer mnoge “dobrobiti” zenovske vadbe, ki so pravzaprav njen stranski učinek, s tem zgrešimo bistvo. In kaj je bistvo? Zazen!